Monday, January 1, 2007

Disclaimer and privacy statement

[RO]
Disclaimer

Materialele de pe acest sit nu sunt terminate (mai degrabă sunt "în curs de finalizare") şi obişnuiesc să le actualizez atunci când am timp şi materiale de adăugat. Toate informaţiile sunt furnizate "ca atare", fără nici o garanţie că sunt exacte sau bune sfaturi profesionale.

Fac tot ce pot pentru ca informaţiile publicate să fie exacte şi cât mai recente. Cu toate acestea, informaţiile de pe acest sit nu sunt sfaturi profesionale sau juridice şi nu răspund pentru acţiunile care decurg din utilizarea acestuia. Nu pot fi făcut responsabil pentru conţinutul oricărei pagini de legătura către un link extern.Declaraţie de confidenţialitate

Strâng informaţii şi le păstrez în principal pentru mine, şi sunt bucuros dacă altcineva poate beneficia de ele. În cazul în care credeţi că o parte din articol(e) este/sunt munca altora, vă rog să-mi spuneţi şi voi cu actualizare cu informaţiile solicitate. Respect intimitatea şi munca altora, iar dacă o sursă nu este de acord să fie explicit arătată în articolele mele - acele informaţii vor fi şterse. Pentru mărci înregistrate cunoscute nu voi specifica "acest nume este TM".

Dacă aveţi întrebări sau sugestii cu privire la această politică, preocupări cu privire la practicile acestui sit, sau credeţi că nu ader în mod corespunzător la această politică de confidenţialitate, vă rog să mă contactaţi la privacy@digitalage.ro. Scrieţi în subiect cuvintele "regulile de confidenţialitate" altfel mesajul va fi şters.


[EN]

Disclaimer


Materials on this website are not meat to be finished, but rather work-in-progress and I use to update when I have time for that and staff to add. All informations are provided "as is" without any guaranty they are accurate or good professional advices.

I do my best to make sure the information published is accurate and up to date. However, the information on this website does not constitute legal or professional advice and I cannot accept any liability for actions arising from its use. I cannot be held responsible for the contents of any pages referenced by an external link.Privacy statement

I am collecting informations and keep it primary for myself and I'm glad if anyone can benefit of them. If you feel that part of the article is others' work than mine, please let me know and I'll update with requested info. I respect privacy and others' work and if a source does not agree to be part of my article - that information will be erased. Thou', for obvious trade marks, I may not specify "this name is a TM".

If you have any questions or suggestions regarding this policy, have any concerns about the practices of this website or believe I am not properly adhering to this privacy policy please contact me at privacy@digitalage.ro. Make sure you type in the subject the words "Privacy concerns" otherwise your message will be discarded.About / Despre acest blog
Updated / Actualizat: 2009-03-17.

___


No comments: